Transmisja danych/VPN « INETGROUP Centrum. Internet Telefon Telewizja.

Transmisja danych oferowana przez INETGROUP Centrum to rozwiązania, które umożliwią Firmie komunikację pomiędzy oddziałami. Oferta została dostosowana specjalnie do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Zwłaszcza tam gdzie centrala firmy jest kluczowym miejscem w którym na serwerze gromadzone są zasoby informatyczne firmy.

.

Korzyści

- transmisja danych pomiędzy placówkami firmy
- możliwość elastycznego wyboru prędkości
- stały nielimitowany dostęp do Internetu ( we wszystkich lub wybranych oddziałach Twojej Firmy)
- wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych

.

Usługa VPN oferowana przez INETGROUP Centrum może połączyć wszystkie lokalizacje Klienta (LAN to LAN) w jedną sieć, a co za tym idzie umożliwić budowę własnej sieci korporacyjnej, transmisję danych pomiędzy użytkownikami. Usługa VPN jest skierowana do firm posiadających wiele oddziałów

.
Korzyści
- bezpieczna sieć wewnętrzna VPN dla całej organizacji
- integracja usług – IP VPN umożliwia szybką transmisję danych, głosu oraz sygnału wideo na jednym łączu IP
-  kompleksowość – sieć jest w pełni monitorowana i zarządzana, włącznie z routerami klienckimi
- różnorodność metod dostępu w zależności od potrzeb
- priorytetyzacja ruchu


Internet bez limitu

Telefon stacjonarny

Telewizja cyfrowa
Internet dla firm

VOIP/Obniżanie kosztów

Transmisja danych/VPN
Panel Klienta

O firmie
Pomoc techniczna

Infolinia

Dane teleadresowe