Zamawianie usług « INETGROUP Centrum. Internet Telefon Telewizja.

Aby zamówić usługę prosimy o kontakt pod numerami INFOLINII 801 000 404, 42 280 60 bądź kontakt w formie elektronicznej pod adres biuro@inetlodz.pl

.

Podpisanie „Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych” jest uregulowane bardzo precyzyjnie poprzez przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawę – Prawo telekomunikacyjne. Poniżej przedstawiamy Państwu informację, jakie dokumenty należy przygotować przy podpisywaniu w/w Umowy.

.

Przy podpisywaniu nowej umowy abonenckiej należy przedstawić:
- dowód osobisty lub paszport
- akt własności lokalu/umowę najmu (lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu/nieruchomości).
- pełnomocnictwo  - w przypadku gdy osoba, na którą ma być podpisana umowa nie może przyjść osobiście (ważne tylko z kserokopią dowodu osobistego).

.

Przy podpisywaniu kolejnej umowy lub aneksu do umowy należy przedstawić:
- dowód osobisty lub paszport.
- pełnomocnictwo  - w przypadku gdy osoba, na którą ma być podpisana umowa nie może przyjść osobiście (ważne tylko z kserokopią dowodu osobistego).

.

Przy podpisywaniu pierwszej umowy abonenckiej na podmiot prowadzący działalność gospodarczą należy przedstawić:
- dokumenty rejestrowe firmy tj.:  NIP i REGON oraz wpis do EDG/KRS.
- akt własności lokalu/umowę najmu (lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu/nieruchomości).


Internet bez limitu

Telefon stacjonarny

Telewizja cyfrowa
Internet dla firm

VOIP/Obniżanie kosztów

Transmisja danych/VPN
Panel Klienta

O firmie
Pomoc techniczna

Infolinia

Dane teleadresowe